Piotr Śliwiński

Manager in Action - skuteczna forma rozwoju managera

POZOSTAŁE — 08 Września 2018

Codziennie przeglądasz się w lustrze. Sprawdzasz jak wyglądasz, a ta świadomość pomaga Ci komfortowo wyjść do ludzi i świata. A jak często właściciele firm i managerowie robią sobie STOP, stają obok i przyglądają się swojej pracy?

Chcę Ci opowiedzieć o bardzo skutecznej formie rozwoju managera.

Na czym polega?

Projekt „Manager in action” składa się z trzech etapów: rozmowy wstępnej, obserwacji i podsumowania. Podczas rozmowy, która odbywa się bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem wideokonferencji, ustalamy sprawy organizacyjne oraz omawiamy plan dnia, w którym będę Ci towarzyszył. Później następuje około 8 godzinny dzień obserwacji. Po tym dniu umawiamy się na spotkanie warsztatowe, podczas którego przekażę moje spostrzeżenia, a następnie otrzymasz ode mnie rekomendacje do dalszych działań, aby z sukcesem rozwijać kompetencje managerskie i budować jeszcze lepsze relacje z zespołem.

Podczas całego dnia moich obserwacji gwarantuję cichą pracę w Twoim cieniu. Swoim współpracownikom możesz przedstawić mnie jako audytora lub trenera, który będzie prowadził projekty szkoleniowe – to pozwala zrozumieć moją rolę. 

Na co zwracam największą uwagę podczas dnia obserwacji? Koncentruję się przede wszystkim na optymalizacji czasu pracy i zarządzaniu sobą w czasie. Sprawdzam również, w jaki sposób przebiega komunikacja w relacji manager - współpracownik, zaczynając od rozmów indywidualnych, delegowaniu zadań, stawianiu celów, rozliczaniu wyników, informacji zwrotnej, aż na spotkaniach z zespołem kończąc. Skupiam się na tym, w jaki sposób wykorzystywane są kompetencje managerskie. 

Do kogo kieruję projekt „Manager in action”?

Do właścicieli firm, którzy chcą przeanalizować styl swojego zarządzania i poznać jego mocne i słabe strony lub chcą przeprowadzić najbardziej efektywne procesy rozwojowe wśród swojej kadry zarządzającej.

Z tej metody korzystają także managerowie, którzy oczekują otwartej i prawdziwej informacji zwrotnej oraz potrzebują sprawdzonych narzędzi i nowych umiejętności wspierających rozwój managera i jego zespołu.

To jest wyzwanie dla odważnych. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

Piotr Śliwiński — autor wpisu

COACH, KONSULTANT BIZNESU, BLOGER.

Udostępnij wpis
i podziel się ze znajomymi!
×