Cytat

MOTYWACJA
"Nie musisz się zmieniać. Przetrwanie nie jest obowiązkowe."
W. Edwards Deming
Zobacz więcej×