Cytat

ZARZĄDZANIE
„Jeśli będziecie żądać tylko posłuszeństwa, to zgromadzicie wokół siebie samych durniów.”
Empedokles z Agrygentu
Zobacz więcej×