ZARZĄDZANIE
„Jeśli będziecie żądać tylko posłuszeństwa, to zgromadzicie wokół siebie samych durniów.”
Empedokles z Agrygentu
MOTYWACJA
„Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.”
Peter Drucker
MOTYWACJA
„Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.”
Paul Michael Zulehner
MOTYWACJA
„Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.”
Dominick Coniguilaro
SUKCES
"Różnica między ludźmi przeciętnymi i osiągającymi sukcesy polega na postawie w chwili porażki."
John C. Maxwell
MOTYWACJA
"Nie musisz się zmieniać. Przetrwanie nie jest obowiązkowe."
W. Edwards Deming