MOTYWACJA
„Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.”
Peter Drucker
MOTYWACJA
„Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.”
Paul Michael Zulehner
MOTYWACJA
„Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.”
Dominick Coniguilaro
MOTYWACJA
"Nie musisz się zmieniać. Przetrwanie nie jest obowiązkowe."
W. Edwards Deming
MOTYWACJA
„Samo zwycięstwo nic nie znaczy, trzeba umieć je wykorzystać.”
Napoleon Bonaparte
MOTYWACJA
„Największym zagrożeniem dla większości z nas nie jest to, że postawimy sobie za wysoki cel i nie osiągniemy go, ale że postawimy sobie za mały cel i osiągniemy go.”
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simon