Manager in action

Trzyetapowy proces, który pozwala zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty zarządzania sobą i innymi.

Manager in action

Trzyetapowy proces, który pozwala zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty zarządzania sobą i innymi. 

 „Manager in action” to sprawdzona przeze mnie metoda, której głównym założeniem jest towarzyszenie managerowi podczas jego dnia pracy. Nie jestem stroną aktywną – nie podpowiadam, nie kwestionuję, nie oceniam na bieżąco. Obserwuję, notuję i zapamiętuję, a później przekazuję konstruktywną informację zwrotną. 

Gwarantuję cichą pracę w Twoim cieniu. Swoim współpracownikom możesz przedstawić mnie jako audytora lub trenera, który będzie prowadził projekty szkoleniowe – to pozwala zrozumieć moją rolę.

Na co zwracam największą uwagę podczas dnia obserwacji? Koncentruję się przede wszystkim na optymalizacji czasu pracy i zarządzaniu sobą w czasie. Sprawdzam również, w jaki sposób przebiega komunikacja w relacji manager-współpracownik, zaczynając od rozmów indywidualnych, delegowaniu zadań, stawianiu celów, rozliczaniu wyników, informacji zwrotnej, aż na spotkaniach z zespołem kończąc. Skupiam się na tym, w jaki sposób wykorzystywane są kompetencje managerskie. 


Projekt „Manager in action” składa się z trzech etapów: rozmowy wstępnej, obserwacji i podsumowania. Podczas rozmowy, która odbywa się bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem wideokonferencji, ustalamy sprawy organizacyjne oraz omawiamy plan dnia, w którym będę Ci towarzyszył. Później następuje około 8 godzinny dzień obserwacji. Po tym dniu umawiamy się na spotkanie warsztatowe, podczas którego przekażę moje spostrzeżenia, a następnie otrzymasz ode mnie rekomendacje do dalszych działań, aby z sukcesem rozwijać kompetencje managerskie i budować jeszcze lepsze relacje z zespołem. 

Do kogo kieruję projekt „Manager in action”? Do właścicieli firm, którzy chcą przeanalizować styl swojego zarządzania i poznać jego mocne i słabe strony lub chcą przeprowadzić najbardziej efektywne procesy rozwojowe wśród swojej kadry zarządzającej. Z mojej metody skorzystają również managerowie, którzy szukają sprawdzonych narzędzi potrzebnych do rozwinięcia ich kompetencji dopasowanych do ich realnych potrzeb. skontaktuj się ze mną

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko:
E-mail:
Treść wiadomości:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Effective Manager Sp. z o.o., KRS 0000741220 i akceptuję Regulamin oraz Politykę prywatności.Dziękujemy

Proszę spróbować ponownie
Wystąpił błąd

Proszę spróbować ponownie

×