Szkolenia zamknięte

Szkolenia przeprowadzane przeze mnie i moją kadrę to nie tylko wiedza merytoryczna, ale przede wszystkim praktyka i doświadczenie.

Szkolenia zamknięte

Szkolenia, które oferuję przygotowywane są w oparciu o analizę realiów życia  zawodowego managerów z różnych branż, firm i prowadzących różne zespoły. Na podstawie tej analizy jestem w stanie znaleźć rozwiązania na szerokie spectrum problemów, błędów i sytuacji stresowych. 

Szkolenia, które chcę Ci zaoferować prowadzone są przeze mnie lub współpracujących ze mną trenerów. Moja kadra to nie tylko doskonali teoretycy, ale przede wszystkim praktycy zarządzania, posługujący się na co dzień sprawdzonymi technikami, które przekazywane są podczas naszych spotkań.

Moje szkolenia to nie sucha teoria. Pracujemy na realnych przypad-kach i problemach, dzielimy się swoim doświadczeniem i od razu na sali szkoleniowej wdrażamy nowe praktyki. Nie pracujemy na rozbu-dowanych wykresach i procentach, ponieważ te, jeśli będziesz potrzebował, odszukasz sobie sam. 

Podczas szkolenia chcę Cię przekonać, że koncentracja na wyższej skuteczności w zarządzaniu i efektywności nie musi równać się z pracą po kilkanaście godzin dziennie.


Szkolenia zamknięte dedykowane są danej firmie, konkretnej grupie osób i odpowiadają konkretnym potrzebom uczestników i firmy. Są przygotowywane i prowadzone tylko dla Was. Szkolenie indywidualnie dostosowuję do środowiska i realiów, w których pracujesz Ty i Twój zespół.

Szkolenie, które oferuję pozwala Ci spojrzeć na siebie i Twoich współpracowników z innej strony. Dzięki ćwiczeniom, grom oraz zadaniom aktywizującym poprawiamy komunikację i relacje w Twoim zespole. 

Tak samo jak podczas szkoleń otwartych nie koncentrujemy uwagi na wykresach i procentach. Angażujemy całą energię w warsztaty i ćwiczenia, które utrwalą poznaną teorię.


×